CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
SIECI
Lokalne, Internet oraz związany z nimi sprzęt sieciowy
BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczanie sieci komputerowych, sprzętu biurowego i poczty elektronicznej
EDUKACJA
Usługi związane z szeroko pojętą edukacją
BIURO
Aplikacje biurowe, sprzęt komputerowy i peryferia

Sieć eduroam działa w standardzie 802.11a/b/g/n/ac (standard dostępu jest zależny od lokalizacji)
i oferuje dostęp do Internetu z maksymalną prędkością 866Mbit/s. Test prędkościPo podłączeniu do sieci bezprzewodowej i odpowiedniej konfiguracji. Zostanie wyświetlone okno autoryzacji, na której użytkownik powinien podać prawidłowe dane logowania.Zautoryzowani użytkownicy sieci mają dostęp do protokołów i usług działających na poniższych portach:

  • TCP: HTTP, HTTPS, SMTP, SMTPS, SMTP TTLS, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS, IMAP3, FTP, PPTP, MS RDP, FRING, IPSec TCP, SIP
  • UDP: IPsec NAT-T, FRING, SIP
  • ESP
  • GRE