Strona główna

Listy dystrybucyjne są tworzone automatycznie na podstawie jednostek zatrudnienia pracowników. Pisząc na adres listy można powiadomić wszystkie osoby z danej listy, np.: o mającym się odbyć seminarium. 

Poniżej znajduje się lista osób upoważnionych do wysyłania wiadomości na uczelniane grupy dystrybucyjne w obrębie jednej danej jednostki lub grupy jednostek.

Wydział Budownictwa i Architektury

 • Joanna Wojdak,
 • mgr Agnieszka Górniak-Czernecka,
 • mgr Magdalena Kropelnicka,
 • Dorota Buczek,
 • mgr inż. Krzysztof Irek,
 • mgr inż. Piotr Nowacki,
 • dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz,
 • dr inż. Andrzej Kucharczyk,
 • Urszula Śmieja,
 • dr inż. Arkadiusz Mordak.

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 • mgr inż. Joanna Gronek,
 • dr inż. Brygida Klemens,
 • mgr Olga Kalinowska,
 • mgr Jolanta Lipnicka,
 • dr Roman Śmietański,
 • Krzysztof Kasza,
 • dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

 • Izabela Gola,
 • Katarzyna Borucka,
 • Ewelina Piotrowska,
 • Małgorzata Zygarlicka,
 • Joanna Łukaszuk.

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

 • mgr inż. Iwona Gumińska,
 • mgr Maria Piechaczek,
 • mgr inż. Tomasz Sałajczyk,
 • dr hab. inż. Waldemar Skomudek,
 • dr hab. inż. Sławomir Zator,
 • mgr Dorota Kaszyca,
 • dr Aleksandra Żurawska.

Wydział Mechaniczny

 • mgr Magdalena Tokarska,
 • mgr Magdalena Filipek,
 • mgr inż. Anita Forc,
 • mgr Krzysztof Kozak,
 • dr hab. inż. Grzegorz Robak.

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

 • mgr Anna Kosmala,
 • mgr Anna Śleziona,
 • mgr Dagmara Tokarska-Suchy,
 • Jolanta Kukułka,
 • mgr inż. Krzysztof Kręcisz,
 • mgr inż. Paweł Sujak,
 • dr hab. Zbigniew Borysiuk.

Centrum Językowe

 • dr Agnieszka Kossowska,
 • mgr Bogusława Kowalczyk,
 • mgr Kerstin Szteliga,
 • mgr Magdalena Dolińska,
 • dr Szymon Wach.