CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
SIECI
Lokalne, Internet oraz związany z nimi sprzęt sieciowy
BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczanie sieci komputerowych, sprzętu biurowego i poczty elektronicznej
EDUKACJA
Usługi związane z szeroko pojętą edukacją
BIURO
Aplikacje biurowe, sprzęt komputerowy i peryferia

Listy dystrybucyjne są tworzone automatycznie na podstawie jednostek zatrudnienia pracowników. Pisząc na adres listy można powiadomić wszystkie osoby z danej listy, np.: o mającym się odbyć seminarium. 

Poniżej znajduje się lista osób upoważnionych do wysyłania wiadomości na uczelniane grupy dystrybucyjne w obrębie jednej danej jednostki lub grupy jednostek.

Wydział Budownictwa i Architektury:

 • Agnieszka Górniak-Czernecka,
 • Andrzej Marynowicz,
 • Arkadiusz Mordak,
 • Katarzyna Sąsiadek,
 • Magdalena Kropelnicka.

Wydział Ekonomii i Zarządzania:

 • Joanna Gronek,
 • Olga Kalinowska,
 • Jolanta Lipnicka,
 • Roman Śmietański,
 • Piotr Zamelski.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki:

 • Izabela Gola,
 • Katarzyna Borucka,
 • Ewelina Piotrowska,
 • Małgorzata Zygarlicka,
 • Joanna Łukaszuk.

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki:

 • Żaneta Grzywacz,
 • Ewa Kulikowska,
 • Iwona Łapuńka,
 • Adriana Grzesik,
 • Dorota Kaszyca.

Wydział Mechaniczny:

 • Anna Kulesa,
 • Jacek Wydrych,
 • Anita Forc,
 • Krystian Czernek,
 • Grzegorz Robak.

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii:

 • Anna Śleziona,
 • Dagmara Tokarska-Suchy,
 • Dawid Bączkowicz,
 • Edyta Majorczyk,
 • Paweł Sujak.

Centrum Językowe:

 • Agnieszka Kossowska,
 • Bogusława Kowalczyk,
 • Magdalena Dolińska,
 • Beata Świerczewska,
 • Jadwiga Rostecka-Berka.