Strona główna

Pracownicy PO, którzy chcą skrzystać z funkcjonalności baz danych mają do dyspozycji zainstalowaną na serwerze UOI bazę MySQL (5.x).

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz na stronie intranetowej i zgłosić się z nim do Uczelnianego Ośrodka Informatycznego.