eStudent

Platforma eStudent - poczta elektroniczna, Microsoft Office 365, oprogramowanie do celow edukacyjnych oraz inne usługi.

WiFi

Sieć WiFi (Eduroam) - bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie budynków Politechniki Opolskiej.

Poczta
przez WWW

Klient do obsługi poczty elektronicznej w domenie po.opole.pl i po.edu.pl przez WWW.

VPN

Serwer VPN umożliwia m.in. korzystanie z zasobów, baz on-line oraz czasopism Biblioteki Głównej

ESOZ
zgłoszenia, pomoc

System ESOZ (wysyłanie zgłoszeń do Uczelnianego Ośrodka Informatycznego związanych z działaniem systemów informatycznych Politechniki Opolskiej - sieci, poczta elektroniczna, strony WWW, telefony, komputery, oprogramowanie, legitymacje elektroniczne).

Poczta
konfiguracja

Poczta elektroniczna w domenach obsługiwanych przez Politechnikę Opolską (po.opole.pl, po.edu.pl).

WWW

Funkcyjne (jednostki, wydarzenia, akcje itp.) i pracownicze strony WWW.

Bazy danych

Bazy danych do funkcyjnych (jednostki, wydarzenia, akcje) i pracowniczych stron WWW.

internet
akademiki

Studencka Sieć Komputerowa umożliwiająca korzystanie z Internetu w akademikach Politechniki Opolskiej (ul. Mikołajczyka, ul. Małopolska).