Listy dystrybucyjne są tworzone automatycznie na podstawie jednostek zatrudnienia pracowników. Pisząc na adres listy można powiadomić wszystkie osoby z danej listy, np.: o mającym się odbyć seminarium. 

Poniżej znajduje się lista osób upoważnionych do wysyłania wiadomości na uczelniane grupy dystrybucyjne w obrębie jednej danej jednostki lub grupy jednostek.

Wydział Budownictwa i Architektury

 • Joanna Wojdak,
 • mgr Agnieszka Górniak-Czernecka,
 • mgr Magdalena Kropelnicka,
 • Dorota Buczek,
 • mgr inż. Krzysztof Irek,
 • mgr inż. Piotr Nowacki,
 • dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz,
 • dr inż. Andrzej Kucharczyk,
 • Urszula Śmieja.

Wydział Ekonomii i Zarządania

 • mgr inż. Joanna Gronek,
 • dr inż. Brygida Klemens,
 • mgr Olga Kalinowska,
 • mgr Jolanta Lipnicka,
 • dr Roman Śmietański.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

 • mgr Izabela Gola,
 • mgr Elżbieta Tokarska,
 • mgr Małgorzata Zmarlak,
 • mgr Marzena Czerenkiewicz,
 • prof dr hab. inż. Tomasz Boczar.

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

 • mgr inż. Iwona Gumińska,
 • mgr Maria Piechaczek,
 • Teresa Borucka,
 • mgr inż. Tomasz Sałajczyk,
 • dr hab. inż. Waldemar Skomudek.

Wydział Mechaniczny

 • mgr Magdalena Tokarska,
 • mgr Magdalena Filipek,
 • mgr inż. Anita Forc,
 • mgr Krzysztof Kozak.