Strona główna

Dostęp do czasopism Biblioteki Głównej (serwer proxy)

W przypadku systemu Windows, aby uzyskać dostęp do czasopism Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej z sieci poza uczelnianej np.: z domu należy pobrać zestaw plików ze skryptami (włączający/wyłączający proxy dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer) i zapoznać się z instrukcją.

UWAGA: Skryptów nie należy uruchamiać na komputerach podłączonych do sieci komputerowej Politechniki Opolskiej, spowoduje to niemożność przeglądania witryn WWW w sieci Internet.

Opcje konfiguracyjne dla pozostałych przeglądarek/systemów:

 • Adres serwera proxy: proxy.po.opole.pl
 • Port: 8080
 • Login/hasło:
  • Pracownik: login: adres e-mail, hasło: to samo co do poczty pracowniczej
  • Doktorant: login: adres e-mail, hasło: to samo co do portalu eStudent
   UWAGA dla doktorantów: Aby uzyskać dostęp do serwera Proxy należy mieć aktywną usługę eduroam.
   Dostęp do sieci eduroam studenci studiów dokorankich moga uruchomić poprzez portal eStudent (wymagana jest wcześniejsza rejestracja) dostępny pod adresem estudent.po.opole.pl.