Jesteś podłączony do sieci PO-INFO

Sieć ta umożliwia dostęp tylko do stron WWW Politechniki Opolskiej.

W celu dostępu do innych stron i usług należy się podłączyć do sieci eduroam. Dostęp do tej sieci jest udostępniany tylko i wyłącznie dla pracowników i studentów Uczelni zrzeszonych w programie eduroam i posiadających w nim konto.
Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie: http://www.eduroam.po.opole.pl.

You are now connected to network PO-INFO

From this network you can gain access only to websites of Opole University of Technology.

If you want access to different websites and network services (like for example messenger, mail) you should use the eduroam network. Access to the eduroam network is only for students and staff from Universities which are members of the eduroam program and have an account in it.
More details: http://www.eduroam.po.opole.pl.