Strona główna

Sieci PO-INFO

Jesteś podłączony do sieci PO-INFO

Sieć ta umożliwia dostęp tylko do stron WWW Politechniki Opolskiej.

W celu dostępu do innych stron i usług należy się podłączyć do sieci eduroam. Dostęp do tej sieci jest udostępniany tylko i wyłącznie dla pracowników i studentów Uczelni zrzeszonych w programie eduroam i posiadających w nim konto.
Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie: http://www.eduroam.po.opole.pl.

You are now connected to network PO-INFO

From this network you can gain access only to websites of Opole University of Technology.

If you want access to different websites and network services (like for example messenger, mail) you should use the eduroam network. Access to the eduroam network is only for students and staff from Universities which are members of the eduroam program and have an account in it.
More details: http://www.eduroam.po.opole.pl.

Pytania i odpowiedzi

Pomoc techniczna:

Intranet (iNet)

Aby skorzystać z zasobów Intranetu Politechnik Opolskiej (strona dostępna tylko dla pracowników) należy zalogować się (https://inet.po.opole.pl lub zakładka "Pracownik" na stronie głównej PO) używając loginu (np. dla adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. loginem jest j.kowalski) i hasła konta pocztowego w domenie "po.opole.pl".

Usługi: Poczta

Zapomniałem hasło mojego konta co mam teraz zrobić?
W razie "utraty" hasła należy zgłosić się osobiście do UOI (pok. E-210/6) w celu wygenerowania nowego hasła.

Chcę założyć funkcyjne/organizacyjne konto pocztowe, co mam zrobić? 
Formularz potrzebny do złożenia wniosku o założeni etakiego konta pocztowego dostepny jest na stronie intranetowej.

Usługi: WWW

Chcę założyć pracowniczą/funkcyjną/organizacyjną stronę WWW, co mam zrobić?
Formularz potrzebny do złożenia wniosku o założeni strony WWW na serwerze uczelni dostepny jest na stronie intranetowej.

Usługi: WiFi

Jestem pracownikiem/studentem PO i chcę skorzystać z sieci bezprzewodowej. Co mam zrobić?
Szczegółowe informacje na temat możliwości korzystania z sieci bezprzewodowych znajdują się w dziale Usługi -> WiFi.

Elektroniczny system obsługi zgłoszeń (ESOZ)

W celu polepszenia jakości świadczonych usług dla pracowników i jednostek Politechniki Opolskiej, Uczelniany Ośrodek Informatyczny wprowadza elektroniczny system obsługi zgłoszeń związanych z obsługą informatyczną prowadzoną przez UOI.

Zgłoszenie można przesłać bezpośrednio za pomocą przeglądarki internetowej (https://esoz.po.edu.pl) lub wysyłać je na specjalny adresy email:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sprawy związane z siecią komputerową w tym siecią WiFi, kontami WWW, FTP;
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sprawy związane z pocztą elektroniczną;
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sprawy związane ze stronami WWW Uczelni (w tym aktualizacje stron itp. Uwaga: Informacje do aktualności na stronie głównej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sprawy związane telefonią IP,
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sprawy związane z sprzętem komputerowym oraz drukarkami;
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sprawy związane z oprogramowaniem komputerowym;
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sprawy związane z elektroniczną legitymacją pracowniczą (ELP), elektroniczną legitymacją studencką (ELS), elektroniczną legitymacją doktorancką (ELD), systemem kontroli dostępu (KD);
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sprawy związane z działaniem systemu USOS;
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sprawy związane z działaniem oprogramowania Planista;
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sprawy związane z działaniem systemu JSA (Jednolity System Antyplagiatowy);
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - pozostałe sprawy, niewymienione powyżej.

Poczta kierowana na ww. adresy email jest przyjmowana tylko z pracowniczych kont pocztowych w domenach *@po.edu.pl (*@po.opole.pl). Wiadomości email z innych kont pocztowych zostaną automatycznie odrzucone przez system ze względu na brak możliwości potwierdzenia tożsamości osoby zgłaszającej.

Przyjmowane do realizacji będą tylko zgłoszenia zarejestrowane w ESOZ, czyli wysłane na specjalne adresy email, a nie jak dotychczas na adresy imienne pracowników UOI.

Zgłoszenia powinny być wysyłane wyłącznie z imiennych (nie służbowych) adresów pracowniczych i muszą posiadać, oprócz treść również tytuł emaila.

W ciągu 15 minut od wysłania wiadomości na wskazane, ww. adresy, otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które będzie zawierało unikalny numer zgłoszenia.

Jeżeli w toku obsługi zgłoszenia będzie wymagany pisemny wniosek lub pismo zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni stosowną wiadomością email.

 System został uruchomiony 15.07.2010r.