CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
SIECI
Lokalne, Internet oraz związany z nimi sprzęt sieciowy
BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczanie sieci komputerowych, sprzętu biurowego i poczty elektronicznej
EDUKACJA
Usługi związane z szeroko pojętą edukacją
BIURO
Aplikacje biurowe, sprzęt komputerowy i peryferia

WYKORZYSTANIE ANKIETERA
w celu przeprowadzenie głosowań on-line przez jednostki Politechniki Opolskiej
aktualizacja 18/03/2021

I. Informacje podstawowe

 1. Zgłoszenie potrzeby wykorzystania Ankietera powinno być wysłane minimum 7 dni przed terminem pierwszego wykorzystania Ankietera.
 2. W celu wykorzystania Ankietera (moduł USOS) do przeprowadzenia głosowań on-line, należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. następujące informacje:
  1. cel pierwszego spotkania, na którym Ankieter będzie wykorzystany;
  2. dane opiekuna/opiekunów (imię, nazwisko, adres e-mail) odpowiedzialnego za przygotowanie głosowania;
  3. w przypadku komisji skrutacyjnej, należy dostarczyć listę jej członków (imię, nazwisko, adres e-mail) w celu ustawienia im praw do podglądu wyników głosowania;
 3. Na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. należy przesłać (temat listu: Ankieter - grupa docelowa) elektorniczny arkusz zawierający dane osób uprawnionych do głosowania, który zawiera trzy kolumny:
  • pracownicy: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
  • studenci, doktoranci: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
  • doktoranci: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 4. Na prośbę opiekuna na podstawie dostarczonych danych zostaną stworzone dwa odrębne szablony dla głosownia jawnego i tajnego. Wewnątrz nich należy umieszczać odpowiednie elementy, które będą podlegać głosowaniu.
 5. Na prośbę opiekuna tworzona jest również ankieta „Lista obecności”, z której można skorzystać podczas organizowanych spotkań.
 6. Opiekunowie mogą tworzyć kolejne ankiety.
 7. Dostęp techniczny (edycja, testowanie, opcje publikacji) będzie miał do nich opiekun, który decyduje o treści głosowania; osobach, które będą brać udział w głosowaniu oraz ustala parametry głosowania.
 8. Lista "Grupa docelowa USOS", czyli listę osób mogących głosować, zostanie utworzona przez pracownika UOI w systemie USOS. Lista ta musi być połączona z głosowaniem/głosowaniami przez opiekuna.
 9. Opiekun powinien sprawdzić, czy grupa docelowa zgadza się z dostarczoną do UOI listą głosujących (opcja „pokaż” obok liczby respondentów). Jest to ważne, ponieważ lista taka jest tworzona na podstawie zapytania do bazy danych USOS.
 10. Opiekun może dodawać/usuwać członków komisji skrutacyjnej (tzw. obserwator). W przypadku, gdy jakiś osob nie ma na liście do wyboru, to należy wysłac prośbę do UOI o ich dodanie. Należy podać takie same dane jak w przypadku grupy docelowej. 
 11. Wszystkie osoby (opiekunowie, członkowie komisji skrutacyjnej, głosujący), które mają używać Ankietera powinny mieć dostęp do systemu USOSweb i móc się do niego zalogować.
 12. Ze stworzonych ankiet można korzystać wielokrotnie podczas kolejnych spotkań, jedynie edytując jej zawartość, wymaga to jednak wcześniejszego zgłoszenia do UOI. Należy jednak pamiętać, że każda publikacja kasuje wcześniejsze wyniki, a tym samym wszystkie dane zostaną utracone. Należy więc przed kolejnym wykorzystaniem (publikacją) pobrać pliki z wynikami głosowań.
 13. Ze względów technicznych ankiety, które nie zostały zgłoszone do pozostawienia, mogą być skasowane przez UOI po 14 dniach od daty ich zakończenia.
 14. UWAGA: Po zakończeniu ankiety należy pobrać jej wyniki i nie traktować Ankietera jako archiwum, do którego można wrócić w późniejszym terminie. Zmiana w przyszłości składu grupy docelowej, która jest przypisana do zakończonej ankiety może być źródłem nieprawidłowcyh wyników ankiet zakończonych, w których ważny jest osobowy/liczbowy skład uprawnionych do głosowania.

II. Obsługa

 1. Ankieter znajduje się pod adresem: https://ankieter.po.edu.pl.
 2. Logowanie do niego odbywa się na podstawie tych samych danych co do systemu USOSweb.
 3. Po zalogowaniu widoczna jest zakładka "ANKIETY", która zawiera listę aktualnych ankiety - głosownia, które trwają.
 4. Opiekun dodatkowo widzi zakładkę "ADMINISTRACJA", w której można określić wspomniane wcześniej parametry ankiety.

III. Komisja skrutacyjna

 1. W celu poznania wyników poszczególnych głosowań, członkom komisji skrutacyjnej nadaną zostaną prawa "Obserwatora", czyli osoby, która może pobrać wyniki ankiety oraz przeglądać jej statystyki i listę respondentów (głosujących).
 2. Po zalogowaniu się do aplikacji należy wejść do zakładki "ZARZĄDZANIE".
 3. Widoczna jest tu lista głosowań z podziałem na tajne i jawne - odpowiada to poszczególnym typom zastosowanych głosowaniom.
 4. W celu poznania wyników głosowania należy kliknąć w nazwę głosowania.
 5. Widoczne będą tu trzy zakładki: "Informacje", "Respondenci" (informacja kto mógł głosować) oraz "Wyniki", które dzielą się na "Pobieranie" i "Zestawienie".
 6. Jeżeli wyniki nie muszą być pobierane w wersji CSV, to wystarczy skorzystać z zakładki "Zestawienie", gdzie po zakończeniu głosowania będzie widoczne jego podsumowanie.

IV. Pomoc

 1. Pełna dokumentacja znajduje się pod adresem: https://ankieter.po.edu.pl/help, który jest zawsze widoczny z poziomu Ankietera (zakładka POMOC).
 2. Ankieter praktycznie – prezentacja.
 3. W razie pytań i/lub problemów technicznych należy pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..