1. Regulamin Uczelnianego Ośrodka Informatycznego i Uczelnianej Sieci Komputerowej