Dziś 15.05.2012 okolo 17-tej nastapi przeniesienie podstawowej sesji BGP na nowy system DWDM.
Jest to okres zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii.