W dniu 2 maja po godzinie 8:00 w wyniku prac konserwacyjnych firmy Tauron nastąpiła kilkugodzinna przerwa w dostawie prądu w głównej serwerowni Politechniki Opolskiej.

W związku z powyższym w dniach od 2 do 4 maja występowały problemy z działaniem niektórych serwerów oraz usług.

Dzisiaj tj. 5 maja od godziny 8:30 wszystkie serwery oraz usługi zostały przywrócone do prawidłowego funkcjonowania.