Ogłoszenie przetargu ograniczonego na dostawę ZSI

   23.04.2013r. Politechnika Opolska ogłosiła przetarg na Usługę wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią, w tym dostawa licencji, niezbędnego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia oraz asysta techniczna w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, nr sprawy ZP/U/29/2013.

Politechnika Opolska Członkiem stowarzyszonym MUCI

   20 stycznia 2013r. Politechnika Opolska podpisała umowę udostępnienia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) i została przyjęta do Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji jako Członek stowarzyszony. 

Wyłoniono wykonawcę w ramach przetargu na przeprowadzenie studiów podyplomowych

   27.02.2013r. wyłoniono wykonawcę, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu, w ramach przetargu na przeprowadzenie studiów podyplomowych - studiów menedżerskich oraz studiów podyplomowych - studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla Zamawiającego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nr sprawy ZP/U/8/2013.

Usługa Ilość osób Termin realizacji Sztuk
Przeprowadzenie menedżerskich studiów podyplomowych  9  od 01.10.2013r. do 30.09.2014r.  1
Przeprowadzenie podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi  10  od 01.10.2013r. do 30.09.2014r.  1

Zapytanie ofertowe

   na usługę przeprowadzenia pogłębionego wywiadu z 50 pracodawcami, na potrzeby Projektu „Uczelnia Nowej Generacji - zwiększenie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością, zgodnie z umową Nr UDA-POKL-04.01.01-00-107/11-00

  • Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie pogłębionego wywiadu, w 2 edycjach, z 50 pracodawcami zatrudniającymi absolwentów Politechniki Opolskiej. Celem wywiadów jest weryfikacja oczekiwanych przez pracodawców predyspozycji absolwentów Politechniki Opolskiej.

- 1-a edycja wywiadów pogłębionych do 31 sierpnia 2013r.: minimum 20, maksimum 30 wywiadów.

- 2-ga edycja wywiadów pogłębionych ; od 01 stycznia 2014r. do 28 lutego 2014r.: pozostała ilość.
- Zleceniobiorca zobowiąże się do poinformowania przedstawiciela Pracodawcy o możliwości zawarcia umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie), pomiędzy Zamawiającym, a   przedstawicielem Pracodawcy, będącej wynagrodzeniem dla przedstawiciela Pracodawcy za udzielenie wywiadu.
- Zleceniobiorca zobowiąże się do przekazania, w imieniu Zleceniodawcy, umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie) przedstawicielowi Pracodawcy za wypełnienie ankiety.
- Zleceniobiorca w ramach przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu, w formie elektronicznej lub papierowej, 50 indywidualnie oznaczonych ankiet z przeprowadzonych wywiadów, wypełnionych zgodnie z dostarczonym wzorem.
- Wymagane doświadczenie w kontaktach z firmami lub odpowiednie wykształcenie

  • Termin składania ofert: 18.02-08.03.2013 r.
  • Kryterium wyboru oferty: najniższa cena
  • Ofertę cenową należy kierować faksem: +48 77 44 999 99, mailem, pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, pok. E210.
  • Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie oferty: Pan Marcin Sroczak, kierownik projektu,
    tel. +48 77 44 980 83 lub Pan Oskar Rewucki – zastępca kierownika projektu tel. +48 77 44 980 82.
  • Informacja w sprawie umowy: Z wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną zostanie zawarta umowa cywilnoprawna.

Ogłoszenie przetargu na Przeprowadzenie studiów podyplomowych

   06.02.2013r. Politechnika Opolska ogłosiła przetarg na Przeprowadzenie studiów podyplomowych - studiów menedżerskich oraz studiów podyplomowych - studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla Zamawiającego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej., nr sprawy ZP/U/8/2013.

Galeria

Aktualizacja działu Galeria.

Uruchomienie strony WWW projektu

W dniu dzsiejszym uruchomiona stronę projektu "Uczelnia Nowej Generacji - zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością". Więcej o projekcie można przeczytać na stronie informacyjnej.