Cele projektu

Cel główny

  • Udoskonalenie sys. zarządz finan w PO poprzez informat.

Cele szczegółowe 

  • Wzrost efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w PO poprzez informatyzację, szkolenia i studia podyplomowe,
  • Udoskonalenie sys. zarządz finansami w PO poprzez informatyzację,
  • Usprawnienie i uszczelnienie sys. zarządz zasobami materialnymi w PO,
  • Wzrost dostępu zasobów wiedzy uczelni w zakresie i kanałów dostępu i rozmiaru elektronicznej bazy publikacji,
  • Udoskonalenie systemu zarządzania jakością kształcenia i procesem dydaktycznym PO we współpracy z pracodawcami.