Zarządzenie nr 44/2014

Dnia 9 lipca 2014 r. ukazało się Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie Bazy Wiedzy PLATON utworzonej w ramach projektu pt. ,,Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością”

https://inet.po.opole.pl/index.php?mod=m_news&nid=5641&page_str=0