Szkolenia z I. dyscypliny finansów publicznych i procedur przetargowych w kontekście dyscypliny finansów publicznych oraz II. pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe

   

   W związku realizowanymi przez Uczelnię w ramach projektu pt. „Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością” szkoleniami

zapraszam do  uczestnictwa w szkoleniach z zakresu:

  1. dyscypliny finansów publicznych i procedur przetargowych w kontekście dyscypliny finansów publicznych.

Szkolenie dobędzie się w Sali Senatu Politechniki Opolskiej w dwóch terminach:

  1. 06.02.2014 r. (godz. 8-16)

  2. 07.02.2014 r. (godz. 8-16)

  3. 24.02.2014 r. (godz. 8-16)

 

W każdym z terminów szkolenia może wziąć udział 18 osób.

 

  1. pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe

Szkolenie dobędzie się w Sali Senatu Politechniki Opolskiej w dwóch terminach:

  1. 13-14.02.2014 r. (godz. 8-16)

  2. 06-07.03.2014 r. (godz. 8-16)

 

W każdym z terminów szkolenia może wziąć udział 16 osób.

  

Aplikacje należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza (ul. Prószkowska 76 bud. nr 5 pok. 8) w terminie do 3 lutego 2014 r., o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność złożenia aplikacji.

Szkolenia adresowane jest do kadry kierowniczej.