Zarządzenie Rektora PO nr 58/2013

   Pragniemy poinformować, że dnia 02.09.2013r zostało opublikowane zarządzenie nr 58/2013 zmieniające zarządzenie nr 56/2013 (poprawiono zal. nr 3, par. nr 3,ust. nr 3 tab. nr 2)