Umowa na ZSI

   Pragniemy poinformować, ze dnia 26.08.2013r została podpisana umowa z firmą Opteam na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią w ramach procedury przetargowej nr ZP/U/29/2013, w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107-11 pt. „Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością”