Zarządzenie Rektora PO nr 56/2013

   Pragniemy poinformować, że dnia 20.08.2013r opublikowano zarządzenie Rektora PO nr 56/2013 w sprawie regulaminów: szkoleń dla kadry zarządzającej, regulaminów studiów podyplomowych oraz szkoleń w ramach wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107-11 pt. „Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością”