Wyłoniono wykonawcę w ramach przetargu na przeprowadzenie szkoleń

   11.06.2013r. wyłoniono wykonawców w ramach przetargu na usługi szkoleniowe dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla Zamawiającego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nr sprawy ZP/U/47/2013.

Wykonawca Usługa Ilość osób Termin realizacji Sztuk
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej   Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego, kontrola zarządcza podyplomowych  16 do 30.09.2013r.  2
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe podyplomowych  16 I-II kwartał 2014r.  2
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu odpowiedzialności dyscypliny finansów publicznych, procedur przetargowych w kontekście dyscypliny finansów publicznych  18 I-II kwartał 2014r. 3
Competence-Training&Coaching Institute Barbara Jaśkiewicz Przeprowadzenie szkolenia z zakresu pracy zespołowej, zarządzanie zasobami ludzkimi 18 do 30.09.2013r. 3
PM sp. z o.o. Organizacja szkolenia z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 5 31.12.2013r. 1