Ogłoszenie przetargu na szkolenia dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla

   29.05.2013r. Politechnika Opolska ogłosiła przetarg na usługi szkoleniowe dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla Zamawiającego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nr sprawy ZP/U/47/2013.