Wyłoniono wykonawcę spełniającego warunki I-go etapu przetargu ograniczonego na dostawę ZSI

   20.05.2013r. wyłoniono wykonawcę spełniającego warunki I-go etapu określone w ogłoszeniu z dnia 23.04.2013r. dotyczącego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią, w tym dostawa licencji, niezbędnego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia oraz asysta techniczna w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, nr sprawy ZP/U/29/2013.