Wyłoniono wykonawcę w ramach przetargu na przeprowadzenie studiów podyplomowych

   27.02.2013r. wyłoniono wykonawcę, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu, w ramach przetargu na przeprowadzenie studiów podyplomowych - studiów menedżerskich oraz studiów podyplomowych - studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla Zamawiającego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nr sprawy ZP/U/8/2013.

Usługa Ilość osób Termin realizacji Sztuk
Przeprowadzenie menedżerskich studiów podyplomowych  9  od 01.10.2013r. do 30.09.2014r.  1
Przeprowadzenie podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi  10  od 01.10.2013r. do 30.09.2014r.  1