Ogłoszenie przetargu ograniczonego na dostawę ZSI

   23.04.2013r. Politechnika Opolska ogłosiła przetarg na Usługę wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią, w tym dostawa licencji, niezbędnego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia oraz asysta techniczna w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, nr sprawy ZP/U/29/2013.